Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

CONTACT

Deken van Somerenstraat 2
5611 KX Eindhoven
040 2 203 203
brandveiligleven @vrbzo.nl
Bezoek de website

Veiligheidsrisico’s houden zich niet aan gemeentegrenzen. Bovendien is veiligheid een complexe zaak. De benodigde expertise is voor kleinere gemeenten niet goed (betaalbaar) op te bouwen en te behouden. Vandaar dat in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de verantwoordelijkheid voor veiligheid onderbrengen bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

VRBZO is verantwoordelijk voor:

– het instellen en in stand houden van een brandweerorganisatie;
– het instellen en in stand houden van een GHOR-organisatie;
– het organiseren van de gemeenschappelijke meldkamer;
– het adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises;
– het opstellen van een risicoprofiel: een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio;
– het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
– het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel, zoals brandweerwagens.