Sint Annaklooster

CONTACT

Aalsterweg 285c, 5644 RE Eindhoven
040 - 20 98 400
info @sintannaklooster.nl
Bezoek de website

Sint Annaklooster biedt hartverwarmende zorg aan iedereen die dat nodig heeft, zodat mensen zelf invulling kunnen blijven geven aan hun leven. De zorg en begeleiding van Sint Annaklooster draagt bij aan het versterken van de eigen regie en de zelfredzaamheid van cliënten en maakt langer thuiswonen mogelijk. Als het (tijdelijk) niet meer kan, dan wenst Sint Annaklooster voor iedereen professionele en hartverwarmende zorg en of begeleiding in één van haar intramurale settings, logeerhuizen of hospices of bij Rentree.

Op alle locaties van Sint Annaklooster wordt gewerkt in kleinschalige, vaste teams van betrokken en professionele medewerkers en vrijwilligers met oog voor de mens achter de cliënt en diens sociale netwerk. Door de korte lijnen kunnen we samen met de cliënt en betrokkenen, snel de best passende zorg aanbieden.

Verzorgingsgebied

De zorg en dienstverlening van Sint Annaklooster richt zich op cliënten die woonachtig zijn in de regio Eindhoven en omstreken. Hospices, logeerhuizen en Rentree hebben daarnaast ook een bovenregionale functie.