KBO-Brabant

CONTACT

Albert Luthulilaan 10
5231 HV s'-Hertogenbosch
0736444066
info @kbo-brabant.nl
Bezoek de website

KBO-Brabant is een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar. De vereniging heeft ongeveer 130.000 leden, die lid zijn van ca. 300 Afdelingen. Die Afdelingen vormen het hart van onze organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden. Het lidmaatschap van een Afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. Het grote ledenaantal maakt KBO-Brabant tot een serieuze gesprekspartner – zowel voor de landelijke als provinciale overheden. Het stelt ons in staat de belangen van senioren op die niveaus te behartigen.