Hoe komt het dat we zo fit blijven?

Het is toch een opvallend gezicht in het straatbeeld. De 65-plussers die joggend door de straat gaan. Compleet in een fel pakje of met Nordic walk stokken. Dit is toch wel echt wennen en echt heel anders als een halve eeuw geleden. Het is een vitaliteit die aantoont hoe goed we het hebben in Nederland. Maar waar komt die blijvende vitaliteit toch vandaan en hoe blijft u zo kwiek?

Groei van welvaart en techniek
Naast de welvaart groeide ook de technische vooruitgang snel. Door informatica en robotica zijn werden er van de zware taken velen overgenomen door machines. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder van het eigen lichaam gevraagd hoefde te worden. De vermindering van de intensieve lichamelijke arbeid resulteerde natuurlijk ook in een minder belast lichaam. Maar ook de arbodienst heeft een aardig steentje bijgedragen aan het welzijn van de werknemers.

De Arbodienst als waakhond voor de werkomstandigheden van de arbeider
Vanuit de veiligheidswet uit de 19de eeuw ontstond er later ook een wet die opgesteld was naar de Europese richtlijnen. Deze wet moet ervoor zorgen dat het aantal ongelukken op de werkvloer op Europees niveau zou afnemen. In Nederland werd deze arbeidsomstandighedenwet werd in 1983 van kracht. In de volksmond werd al snel de Arbowet genoemd. Met deze waakhond verbeterde de arbeidsomstandigheden aanzienlijk voor elke arbeider. Deze twee bovenstaande ontwikkelingen hebben de huidige senioren zeker geholpen in hun gezondheid. Maar ook de gedachtegang lijkt anders te zijn geworden vandaag de dag.

De gezonde levensstijl: een gevolg van een andere gedachtegang in onze maatschappij
Toen in 2008 de crisis aantrad, hadden we ineens minder te besteden met zijn allen. We moesten ineens weer gaan leven met de hand op de knip. Dit bracht ons ertoe om ook eens wat grondiger naar onze levensstijl te gaan kijken. Waar gaven we ons geld aan uit en welke van deze posten moesten verdwijnen. Dit schrappen gaf ons een eerste inzicht in onze vergaarde rijkdommen in de loop der jaren. Die we nu ineens gingen zien als overdaad. Maar er speelde nog een tweede ontwikkeling mee, de versnelling van de technologische ontwikkelingen.

Tezamen bezorgde zij bij veel mensen een gevoel dat ze opnieuw grip op hun leven wilde hebben. Het ‘less is more’ principe eigenlijk. Tevens ontstond een gevoel dat de techniek – hoe mooi sommige producten ook waren – ook iets van ons afnam. Ons leven leek steeds meer gefixeerd te raken op gemak, de keerzijde was wel dat alles afstandelijker werd. Omdat er steeds meer geregeld kon worden via een app ging dit ten koste van menselijk contact. Hierdoor ontstond in de loop van tijd een tegengeluid, mensen gingen weer zelf groente verbouwen en we pakte weer meer de fiets. Het beter verzorgen van ons lichaam en geest vormde zelf een hype.

Spelen de genen hierin nog een rol?
In een onderzoek van Medisch Contact bleek dat genen wel degelijk een rol spelen in de vitaliteit van ouderen. ‘Ouderen met een bepaalde gen variant lopen meer risico op mobiliteitsproblemen en fysieke achteruitgang’ luidt de conclusie van het onderzoek. Het gen draagt de naam ACE (Angiotensin I-converting) en kent verschillende varianten. Mensen die dit extra gen hadden bleken op latere leeftijd dus minder gevoelig te zijn voor mobiliteitsproblemen, zo stelde onderzoekers vast. Erg fijn om te hebben zo’n extra stukje in uw DNA.

Tot slot: Hoe kunt u er zelf voor zorgen dat u kwiek en fit blijft op de oude dag?
Met de onderstaande 8 tips kunt u de vitaliteit op latere leeftijd zeker verbeteren!

1. Beweeg elke dag minimaal voor een half uur.
2. Let op uw voeding, eet afwisselend en in een vast ritme.
3. Probeer niet te lang te zitten, wissel voldoende af tussen zitten en staan (hanteer de regel 4 uur zitten daarna een half uur staan).
4. Zorg dat u voldoende nachtrust pakt.
5. Drink 1.5 tot 2 liter water op een dag.
6. Doe aan een sport, minimaal twee keer per week die u echt leuk vindt.
7. Loop regelmatig op blote voeten (goed voor de lichaamshouding).
8. Zorg dat u doelen stelt voor uzelf en dat u maatschappelijke functies vervuld (dit is goed voor de geest).

We denken dat we met bovenstaande redenen een deel van het geheim achter deze kwieke ouderen ontrafeld hebben. Doe er dus vooral uw voordeel mee, begin op tijd met de bovenstaande vuistregels en zorg dat u later net zo actief en vitaal kan blijven als de senioren van vandaag de dag.

 

Bron: Ouderenwegwijs